Akce Posuň se výš

Pravidla akce

ÚČAST JE PODMÍNĚNA JEDNORÁZOVÝM NÁKUPEM TRUBEK FIBER BASALT PLUS a EVO PP-RCT V HODNOTĚ 3 000 KČ NEBO 5 000 KČ U ZÚČASTNĚNÝCH PRODEJCŮ.

Akce Posuň se výš je sponzorována společností Wavin Ekoplastik ("8. Sponzor"). Akce se řídí níže uvedenými pravidly. Svou účastí každý účastník stvrzuje svůj souhlas s dodržováním těchto pravidel, včetně všech požadavků na způsobilost, a bere na vědomí, že výsledky akce stanovené Sponzorem a jeho zástupci jsou ve všech ohledech konečné. Akce se řídí všemi příslušnými místními zákony a předpisy a nekoná se v oblastech, kde je to zákonem zakázáno. V případě rozporu či nesouladu v rámci jakýchkoliv dalších informací, včetně reklamních či propagačních materiálů, mají tyto pravidla absolutní platnost.

1. PODMÍNKY AKCE PRO NAKUPUJÍCÍ

Do akce se mohou zapojit všechny fyzické i právnické osoby s vlastním IČO podnikající na základě živnostenského oprávnění na území České republiky a Slovenska. Zakoupením trubek FIBER BASALT PLUS a EVO PP-RCT získáváte možnost registrovat se u společnosti Wavin Ekoplastik s.r.o. a získat jednorázovou odměnu podle výše vašeho nákupu. Registrace probíhá (výběr možností):
vyplněním odpovědní karty, na které je uveden unikátní kód,
– na webu cz.wavin.com/posun-se-vys vyplňte registrační údaje a doplňte unikátní kód z odpovědní karty, kterou jste za svůj nákup obdrželi u svého obchodníka. Vyplněním odpovědní karty nebo registrací na webu spolu s doplněním kódu z odpovědní karty získáváte automaticky odměnu v příslušné hodnotě (hodnoty nákupu jsou uvedeny bez DPH 21 %) podle výše vašeho nákupu:
3 000 Kč (100 €) nástavce nepárové Ø 20 a 25 mm
5 000 Kč (200 €) Mikina Wavin Ekoplastik
Automaticky k nákupu po odevzdání vyplněné registrační karty lopata na bobování (do vyčerpání zásob)
Každé IČO, ať fyzické nebo právnické osoby smí nákup registrovat POUZE 1× za celou dobu trvání akce! Rozhodující je IČO (1× nákup = 1× IČO = jedna registrace). Pokud na jedno IČO přijde více registrací, tak pro zaslání odměny platí pouze a jen 1. zaslaná registrace. Více registrovaných jmen na jedno IČO není možné. Další registrace na stejné IČO s jiným jménem kupujícího budou vyřazeny! Současná registrace odpovědní kartou na prodejně i na webu se považuje za duplicitní a zaznamenána bude pouze první registrace. Nárok na odměnu má pouze ten živnostník, který zakoupí trubky FIBER BASALT PLUS a EVO PP-RCT a řádně a pravdivě vyplní veškeré údaje na odpovědní kartě nebo registruje kód z odpovědní karty na webu a vyplní registrační údaje tam. Vyplněné tištěné odpovědní karty pro registraci odevzdejte nebo vhoďte do připraveného boxu u svého obchodníka. Akce probíhá výhradně na vybraných prodejních místech u vybraných velkoobchodních partnerů. Registrace je platná pouze s nákupem trubek FIBER BASALT PLUS a EVO PP-RCT. Zda proběhla registrace oprávněně, tj. na základě nákupu trubek FIBER BASALT PLUS a EVO PP-RCT, bude zpětně kontrolováno dle platného IČO z registrace u obchodníka.


2. REGISTRACE ODPOVĚDNÍ KARTOU

Pro získání odměny v podobě mikiny nebo nepárových nástavců Ø 20 a 25 mm je třeba úplně a pravdivě vyplnit a odevzdat odpovědní kartu s unikátním kódem, která je k dispozici u každého velkoobchodního partnera akce.


3. REGISTRACE NA WWW

Druhá možnost, jak získat hodnotnou odměnu, je registrace na webových stránkách. Zadejte na internetu cz.wavin.com/posun-se-vys, vyplňte registrační údaje a doplňte unikátní kód z odpovědní karty, kterou jste získali u obchodníka. A zvolená hodnotná odměna je vaše.


4. ODMĚNY ZA NÁKUP A REGISTRACI

Zaregistrujte svůj jednorázový nákup trubek FIBER BASALT PLUS v hodnotě 3 000 Kč nebo 5 000 Kč (100€ a 200 €) vyplněním odpovědní karty na prodejně nebo se zaregistrujte na webu a doplňte kód z odpovědní karty a budete odměněni vámi vybranou odměnou.


5. TERMÍNY LOSOVÁNÍ

Akce začíná 1. 9. 2018 a končí 30. 11. 2018.
Odměna všem registrovaným bude předána k vyzvednutí v místě uskutečněného nákupu; v případě registrace na webu zaslána poštou; odměna v podobě lopaty na bobování bude předána v místě nákupu v den nákupu. Odměnu účastníci akce obdrží do 1 měsíce od ukončení každého kola.


6. NÁROK NA ODMĚNU

Nárok na odměnu má každý registrovaný účastník při splnění všech výše uvedených podmínek a to maximálně 1×. Účast v akci a odměny není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. Organizátor akce si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla akce, či akci úplně zrušit bez udání důvodu a stanovení náhrady a to včetně změny odměn. Obrázky odměn jsou ilustrační!


7. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vyplněním tištěné registrační karty nebo registrací na webu vyjadřuje účastník akce souhlas s pravidly akce a se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. pro Českou republiku a zákonem č. 122/2013 Z.z. o ochraně osobních údajů pro Slovensko, rozšířeným o nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR), 2016/680 (GDPR), o ochraně osobních údajů.
Společnost Wavin Ekoplastik, s.r.o., se sídlem, Kostelec nad Labem, Rudeč 848, okres Mělník, PSČ 27713, IČO: 27560597, bude, jako správce, zpracovávat vaše osobní údaje vyplněné při registraci v rámci akce Posuň se výš 2018 (pro distribuci odměn za nákup našich produktů) a s Vaším souhlasem pro marketingové a obchodní účely. Souhlas udělujete na dobu 3 let s tím, že tento souhlas se zpracováním osobních údajů mohu kdykoli odvolat, a to buď prostřednictví emailu (info.cz@wavin.com) nebo písemně na adrese společnosti, příp. využitím možnosti odvolání souhlasu u každého obchodního sdělení zaslaného prostřednictvím e-mailu.


8. SPONZOR

Wavin Ekoplastik s.r.o., Rudeč 848, 277 13 Kostelec nad Labem (dále jen „organizátor“), DIČ: CZ29101883.