PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A COOKIE SPOLEČNOSTI WAVIN

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A COOKIE

“Budeme zachovávat vaše údaje bezpečné a poskytovat vám úplnou transparentnost ohledně vašich údajů a plnou kontrolu vašich údajů”

Toto je Prohlášení o ochraně osobních údajů a cookies vztahující se k webové stránce cz.wavin.com/posun-se-vys (dále jako: ‘Webová stránka’). Toto prohlášení se uplatní na všechny osobní údaje, které společnost WAVIN Ekoplastik s.r.o. vedená u Městského soudu v Praze, C 114521, Kostelec nad Labem, Rudeč 848, okres Mělník, PSČ 27713, (dále jako ‘my’, ‘naše’ nebo ‘nás’), zpracovává ohledně návštěvníků své webové stránky (dále jako: ’vy’ a ‘vaše údaje’) prostřednictvím Webové stránky.

Toto prohlášení vysvětluje, jak budeme používat údaje, které shromáždíme prostřednictvím Webové stránky a která práva máte ve vztahu k vašim osobním údajům.

Tento dokument obsahuje následující informace:

 1. Jak shromažďujeme a ukládáme osobní údaje
 2. Jak bychom mohli sdílet osobní údaje
 3. Jak zajišťujeme vaše údaje
 4. Kdy odstraníme vaše údaje (doby uchovávání)
 5. Vaše práva
 6. Změny
 7. Kontaktujte nás

1. Jak shromažďujeme a ukládáme osobní údaje

Osobní údaje jsou jakékoliv informace, které přímo nebo nepřímo identifikují fyzickou osobu. Takové informace by mohly zahrnovat jméno, emailovou adresu a IP adresu vašeho počítače.

Zpracováváme vaše údaje pro účely stanovené níže. Pro to, do jaké míry shromažďujeme osobní údaje prostřednictvím cookies, prosím podívejte se na více informací v odstavci 2.

Společnost Wavin ukládá příslušné informace o prohlíženích webové stránky, návštěvnících, kontaktech a zákaznících do různých systémů, aby byla schopna poskytovat služby našim zákazníkům, potenciálním zákazníkům nejlepším způsobem, kterým můžeme. Některé informace jsou používány k tomu, aby bylo umožněno vás kontaktovat nebo napomáhat segmentaci nebo vytváření profilů. Nyní vysvětlíme, jaké druhy informací ukládáme a proč potřebujeme tyto informace.

A. MOJE ÚČTY WAVIN
Za tím účelem, abyste byli schopni se nalogovat na svůj účet Wavin, kde můžete obdržet individualizované služby, jako jsou osobní sortiment a/nebo ceníky, ukládá si společnost Wavin vaše uživatelské jméno (emailovou adresu), heslo, pohlaví, jméno, příjmení a název společnosti. Je nám umožněno, abychom zpracovávaly tyto údaje na základě článku 6(1)(f) Obecného nařízení na ochranu osobních údajů, jelikož je to nezbytné k zajištění přístupu na naši Webovou stránku.

Od vás se vyžaduje, abyste poskytli osobní údaje za tímto účelem. Pokud neposkytnete osobní údaje za tímto účelem, nebudeme schopni zajistit vám přístup k vašemu účtu nebo poskytnout informace týkající se ceníků.

B. KONTAKTNÍ FORMULÁŘE
Za tím účelem, abychom byli schopni zodpovědět otázky nebo připomínky prostřednictvím kontaktních formulářů, můžeme požádat o vaši emailovou adresu a vaše volitelné jméno a název společnosti. Je nám umožněno zpracovávat tyto údaje na základě článku 6(1)(f) Obecného nařízení na ochranu osobních údajů, jelikož jsou tyto informace nezbytné k zodpovězení vašeho dotazu. Vyžaduje se po vás, abyste poskytli osobní údaje za tímto účelem. Pokud neposkytnete osobní údaje za tímto účelem, nemuseli bychom být schopni vás kontaktovat a zodpovědět váš dotaz.

C. NEWSLETTER
Za tím účelem, abychom byli schopni zasílat zpravodaje (newslettery) příjemcům zpravodajů společnosti Wavin, žádáme o emailovou adresu a vaše volitelné jméno, iniciály a pohlaví a dodatečné informace, jako jsou název společnosti nebo funkční klasifikaci, abychom byli schopni vám zaslat správný obsah. Pokud obdržíte naše zpravodaje, můžeme používat vaše chování při klikání na internetu k individualizaci našeho zpravodaje a Webové stránky pro vás. Je nám umožněno zpracovávat tyto údaje na základě vašeho souhlasu. Vám je kdykoliv umožněno odvolat váš souhlas. Pokud neposkytnete osobní údaje za tímto účelem, nebudeme vám zpravodaj poskytovat.

D. KAMPANĚ NA INTERNETU
Za tím účelem, abychom byli motivováni a zůstali spojení s našimi zákazníky a potenciálními zákazníky, zahajuje často společnost Wavin kampaně. Kromě podání informací za účelem zpravodaje můžeme požádat o dodatečné informace, jako jsou adresy, telefonní čísla nebo užívání produktu, abychom poskytovali relevantnější obsah a zprávy našim návštěvníkům a uživatelům pro přiřazení cen a jiné účely. Další informace jsou poskytovány podle kampaně. Je nám umožněno zpracovávat tyto údaje na základě vašeho souhlasu. Je vám kdykoliv umožněno odvolat váš souhlas. Pokud neposkytnete osobní údaje za tímto účelem, nebudeme vám poskytovat relevantní obsah a zprávy.

E. E-MAIL MARKETING
Můžeme shromažďovat vaši emailovou adresu a vaše volitelné jméno, iniciály, pohlaví a dodatečné informace, jako jsou název společnosti nebo funkční klasifikaci, za tím účelem, abychom vám zasílali komerční emaily. Je nám obecně umožněno zpracovávat tyto údaje na základě vašeho souhlasu. Je vám kdykoliv umožněno odvolat váš souhlas. Pokud jste však poskytli vaše kontaktní údaje záměrně za účelem přijímání komerčních emailů od nás nebo pokud jste stávajícím zákazníkem (někdo, komu jsou produkt nebo služba prodávány společností Wavin a jehož kontaktní údaje jsou získány v souvislosti s tímto prodejem) a email se týká podobných služeb nebo produktů, jsme schopni zpracovávat vaše osobní údaje bez vašeho souhlasu a na základě článku 6(1)(f) Obecného nařízení na ochranu osobních údajů, jelikož jsou tyto informace nezbytné za tím účelem, aby byly provozovány naše obchodní činnosti. V takovém případě můžete namítat používání vašich osobních údajů kdykoliv, když vám zašleme email.

F. SOCIÁLNÍ MEDIA
Prostřednictvím sociálních médií přinášíme náš obsah našemu cílovému publiku, abychom mohli zůstat seznámeni s prostředími společnosti Wavin, ve kterých je naše cílové publikum nejaktivnější. Můžeme ukládat okamžiky zapojení a chování, jako jsou odpovědi na náš obsah nebo zaslané zprávy do našich schránek sociálních médií pro příchozí poštu. Informace o chování přes sociální média mohou být spojeny s údaji o chování na Webové stránce a na základě takových informací můžeme individualizovat vaše zkušenosti na naší Webové stránce. Je nám umožněno zpracovávat tyto údaje na základě vašeho souhlasu. Je vám kdykoliv umožněno odvolat váš souhlas. Pokud neposkytnete osobní údaje za tímto účelem, neobdržíme vaše údaje a nejsme schopni individualizovat vaše zkušenosti na vaší Webové stránce.

G. WAVIN ACADEMY
Za tím účelem, abychom vás zaregistrovali na školení v Akademii společnosti Wavin, můžeme vás požádat o vaše jméno, název společnosti, telefonní číslo a emailovou adresu a zpracovávat je. Je nám umožněno zpracovávat tyto údaje na základě článku 6(b) Obecného nařízení na ochranu osobních údajů vzhledem k tomu, že je nezbytné uzavřít s vámi smlouvu. Jsou od vás požadovány osobní údaje za tímto účelem. Pokud neposkytnete osobní údaje za tímto účelem, nejsme schopni vás školit.

H. COOKIES
Společnost Wavin používá technologii “cookie” a jiné podobné technologie, aby shromažďovala dodatečné údaje k používání Webové stránky a vylepšila naše služby.

Co jsou cookies?
Cookie je jednoduchý a malý soubor, který je uložen na vašem zařízení, například pro nabízení základní funkčnosti webové stránky, k zapamatování vašeho nastavení a preferencí a pro statistické účely. Existují různé druhy cookies, a to v závislosti na jejich vlastnostech a funkcích, a mohly by být uloženy na zařízeních uživatelů po různé dobu: dočasné cookies jsou zrušeny na konci každého prohlížení internetu; trvalé cookies mohou trvat až do určitého dne, který byl přednastaven jejich vlastníkem. Kromě cookies existuje jiné digitální techniky k ukládání informací nebo k získání přístupu k informacím uloženým na vašem koncovém zařízení. Budeme zacházet s těmito technikami, jako by byly cookies a pokud zmíníme cookies v tomto prohlášení o soukromí, odkazujeme také na tyto techniky.

Jaký je rozdíl mezi cookies první strany a třetí strany? Rozlišujeme cookies první strany a cookies třetí strany. Slovo „strana“ odkazuje na doménu, jaká je specifikována v cookie: webová stránka, která umísťuje cookie. Cookies první strany jsou ovládané samotnou společností Wavin nebo užívány jménem společnosti Wavin a odkazují na doménu společnosti Wavin. Cookies třetí strany jsou umísťovány třetími stranami a odkazují na jejich doménové jméno. Například: Pokud vložíme filmy z YouTube na naši Webovou stránku, budou umístěny také cookies z domény YouTube.

Jaká zvláštní cookies používá společnost Wavin? Používáme následující druhy cookies na Webové stránce a vysvětlíme účel těchto druhů cookies. Abyste změnili vaše nastavení nebo preference, prosím následujte tento odkaz - https://kb.gigaserver.cz/jak-v-internetovem-prohlizeci-povolit-cookies/

Druh cookies

První / třetí strana

Vysvětlení

Funkční cookies

Cookies první strany

Společnost Wavin používá funkční cookies pro webové stránky, aby vám napomohly nalogovat se na vaše účty, pokud jste se zaregistrovali pro tyto účty nebo pro podávání formulářů.

Společnost Wavin může také umístit cookies, aby napomohly testování změn Webové stránky a zdokonalení pro lepší zkušenosti uživatele.

Analytické cookies

Cookies první a třetí strany

Analytické cookies nám dovolují rozpoznat a počítat počet návštěvníků na naší Webové stránce, vidět, jak se chovají návštěvníci na Webové stránce, a zaznamenávat, který obsah je čten. To nám pomáhá určovat, jak často jsou konkrétní stránky navštěvovány, a určovat nejpopulárnější oblasti naší Webové stránky a/nebo služby. To nám pomáhá zlepšovat Webovou stránku a služby vám nabízené.

Cookies k individualizaci

Cookies první a třetí strany

Vybrané třetí strany mohou umístit sledovací cookies ve vztahu k chování, a to ke sledování individualizovaného chování na webových stránkách společnosti Wavin za účelem vytváření a předkládání lepšího a individualizovanějšího nebo segmentovaného obsahu.

Prosím, vezměte na vědomí, že od společnosti Wavin by mohlo být vyžadováno podle místního práva, aby obdržela souhlas od vás pro používání některých technologií cookies. Pokud tomu tak je, požádáme vás o souhlas s umístěním cookies, když vstoupíte na Webovou stránku. Pokud nesouhlasíte s umístěním cookie, nebudeme umísťovat cookie. V tomto případě však nejsme schopni individualizovat obsah na naší Webové stránce. Pokud jste souhlasili s používáním cookies, máte právo kdykoliv odvolat váš souhlas.

Když jsou odmítnuty funkční nebo analytické cookies, společnost Wavin nebude vědět o výkonu své Webové stránky a kvalitě obsahu a společnost Wavin není schopna vylepšit zkušenost uživatele s Webovou stránkou.

Více informací ve vztahu k odvolání nebo změně vašeho souhlasu, aktivaci, deaktivaci a vymazání cookies můžete nalézt v pokynech prostřednictvím pomoci pro funkčnost vašeho webového prohlížeče. Linky na různé prohlížeče ke změně nastavení cookie můžete nalézt zde. Prosím, vezměte na vědomí, že pokud nastavíte váš prohlížeč na vypnutí cookies, mohla by Webová stránka nepracovat správně a některé služby nebo některá z funkcí Webové stránky nemusí být k dispozici nebo pracovat hladce, a od vás by mohlo být požadováno změnit nebo ručně doplnit některé informace nebo preference kdykoliv, když navštívíte Webovou stránku.


2. Jak bychom mohli sdílet osobní údaje

IVšeobecně platí, že nebudeme sdílet vaše osobní údaje s entitami ve skupině umístěnými mimo Evropský hospodářský prostor (“EHP”). Smíme sdílet vaše údaje s našimi entitami ve skupině v Evropské unii.

Cookies mohou být umístěny třetími stranami. Prosím prozkoumejte seznam cookies, abyste viděli, které strany shromažďují takové údaje.

Smíme sdílet vaše údaje se třetími stranami, které nám poskytují služby spočívající v databázích, serverech, údržbě, bezpečnosti, marketingu nebo jiné podobné služby (dále jako ‘Zpracovatel údajů’). Pokud poskytneme přístup k vašim údajům, vyžadujeme od třetích stran, aby zachovaly vaše údaje důvěrnými, a udělíme pokyny těmto stranám ke zpracování těchto údajů pouze naším jménem. Některé z těchto stran jsou založeny v zemích mimo EHP. Uzavřely jsme Standardní smluvní doložky EU ve vztahu správce údajů vůči zpracovateli údajů se zpracovateli údajů mimo Evropský hospodářský prostor za tím účelem, aby bylo zajištěno, že vaše Údaje k zaměstnání jsou dostatečně chráněny. Můžete se na nás obrátit za využití kontaktních údajů na tlačítku tohoto prohlášení o soukromí, pokud si přejete přezkoumat příslušné smlouvy o předávání údajů.

Dále smíme také sdělovat vaše údaje, pokud se domníváme, že je sdělování vyžadováno právem nebo je v reakci na právní požadavek.


3. Jak zajišťujeme vaše údaje

Provádíme vhodná technická a organizační opatření k ochraně vašich osobních údajů proti náhodnému nebo nezákonnému zničení nebo náhodné ztrátě, pozměňování, neoprávněnému sdělování nebo zpřístupňování a proti všem jiným formám nezákonného zpracování. Také požadujeme od našich zpracovatelů údajů, aby prováděli taková vhodná technická a organizační opatření.


4. Kdy odstraníme vaše údaje (doby uchovávání)

Vaše údaje nebudou uloženy déle, než je to nezbytné pro účely, pro které jsou osobní údaje shromažďovány, pokud není právem vyžadováno jinak. Například pokud vymažete váš účet nebo vystoupíte z komunikací, vymažeme vaše údaje, pokud nejsou tyto údaje vyžadovány za jiným účelem stanoveným v této politice nebo pokud není po nás právem požadováno, abychom uchovávali údaje.

Ve vztahu ke konkrétním dobám uchovávání cookies, prosím prověřte seznam cookies pod 1(H).


5. Vaše práva

Můžete nás kontaktovat užitím kontaktních údajů na tlačítku tohoto prohlášení o soukromí,pokud si přejete:

 • vědět, zda zpracováváme vaše osobní údaje a máme přístup k vašim údajům či nikoliv;
 • opravit vaše údaje;
 • vymazat vaše údaje;
 • omezit vaše údaje;
 • namítat proti zpracování vašich údajů; a/nebo
 • od nás, abychom předali vaše údaje jiné organizaci.

Můžeme požadovat poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení vaší totožnosti. Poskytneme informace o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu a v každém případě během jednoho měsíce od přijetí žádosti. Tato doba může být prodloužena o dva další měsíce, kde je to nezbytné, s přihlédnutím ke složitosti a počtu žádostí. Informujeme vás o jakémkoliv takovém prodloužení během jednoho měsíce od přijetí vaší žádosti, a to společně s důvody zpoždění.

Máte právo podat kdykoliv stížnost k dozorovému orgánu.


6. Změny

Naše Prohlášení o ochraně osobních údajů a cookies bude aktualizováno jednou ročně. Nejnovější verze bude kdykoliv k dispozici na www.wavin.cz.


7. Kontaktujte nás

Pokud máte jakékoliv dotazy nebo stížnosti, prosím, kontaktujte nás!
info.cz@wavin.com