A Wavin “Szerelkezz fel!” promóció játékszabályzata

Jelen részvételi- és játékszabályzat a „Wavin “Szerelkezz fel” promóció” (a továbbiakban: „Játék”) része, és annak nyereményjátékát hivatott szabályozni. A Játék 2018. szeptember 15. napján indul, és 2018. november 30. 23 óra 59 percig tart.

A Wavin “Szerelkezz fel!” promóció hivatalos részvételi- és játékszabályzata

1. Szervező és Közreműködő Partnerek

A Játék szervezője a Wavin Hungary Kft. (székhely: 2072. Zsámbék, Új gyártelep, cégjegyzékszám: 13-09-065853, adószám: 10781553-2-13, e-mail cím: szerelkezzfel@wavin.com) (a továbbiakban: Szervező).

A Játék Közreműködő Partnerei:

  • Centagon B.V. (székhely: Provincialeweg 66, 5503 HH Veldhoven, The Netherlands) (a továbbiakban Közreműködő Partner).
  • Wavin B.V. (székhely: Stationsplein 3, 8011 CW PO box 173 8000 AD Zwolle, The Netherlands) (a továbbiakban Közreműködő Partner)
  • Neo Interactive Kft. (székhely: 1118 Budapest, Gombocz Zoltán u. 9.) (a továbbiakban Közreműködő Partner)

2. Részvételi feltételek

A Játékban kizárólag 18. életévüket betöltött, magyarországi tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkező, cselekvőképes természetes személyek vehetnek részt (továbbiakban: Játékos), ha részvételüket a jelen Játékszabályzat nem zárja ki és megfelelnek a 4. A Játék menete pontban részletezett feltételeknek. A Játékban a Szervező és a Közreműködő Partner alkalmazottai, valamint mindezen személyek PTK. 8:1. § (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált vagy nem a saját maga által regisztrált email fiókkal vesz részt a Játékban, a használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező és a Közreműködő Partnerek mindennemű felelősségüket teljes mértékben kizárják. A Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket kizárhatja a Játékból. A Játékos a Játékban való részvétellel (kódfeltöltés vagy vásárlás) elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül. A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.


3. A Játék időtartama

A Wavin Szerelkezz fel! promóció 2018. szeptember 15. és 2018. november 30. között zajlik. A szervező fenntartja a jogot a kampány időtartamának meghosszabbítására vagy csökkentésére. A promócióban szereplő ajándékok kizárólag a kampány időszakban (dátum) elvégzett regisztráció és/vagy vásárlás(ok) után járnak a Játékosoknak.


4. A Játék menete

A Szervező promóciót hirdet vízvezeték- és fűtésszerelők számára a Wavin Tigris termékekre vonatkozóan. A kampányban a Játékosok kizárólag sikeres regisztráció elvégzésével és/vagy a kampányban megjelölt érték fölötti megvásárlásával vehetnek részt, valamint a Játékosnak blokkal igazolnia kell a vásárlás tényleges megtörténtét.

4.2. Regisztráció

A Regisztráció során a Játékos átadja a kért személyes adatait a Szervező számára, mely után garantált ajándékban részesül a készlet erejéig. A regisztrációt a Játékos kétféleképpen végezheti el: a kampány weboldalán található online regisztrációs formula, vagy a kereskedői boltokban elhelyezett, előre meghatározott sorszámú vagy sorszám nélküli regisztrációs lap kitöltésével és annak a kereskedő üzlet alkalmazottja számára történő átadásával. A Játékban való regisztrációval a Játékos elfogadja jelen Játékszabályzatot, és hozzájárul, hogy adatai bekerüljenek a Szervező adatbázisába. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

4.2.1. Online regisztráció

a, Keresse fel a http://szerelkezzfel.wavin.hu oldalon található térképen megjelölt résztvevő üzletek valamelyikét, és kérjen egy Szerelkezz fel! promóciós szórólapot, mely egyedi kódot tartalmaz (ezt csak a 25.000 Ft érték fölötti vásárlás esetén kapnak a Játékosok) vagy kérjen egy egyedi kód nélküli szórólapot, aminek a kitöltésére is van lehetőség a http://szerelkezzfel.wavin.hu oldalon.

b, Amennyiben 25.000 Ft fölött vásárolt, töltse fel egyedi kódját a http://szerelkezzfel.wavin.hu oldalon, valamint adja meg nevét, és e-mail címét. Adja meg a további szükséges adatokat (telefonszám, vállalkozás neve, munkakör, vállalkozás postacíme, adószáma, irányítószám és város), valamint azt, hogy milyen Wavin termékeket használ.

c, Amennyiben 5.000 Ft felett vásárolt vagy csak regisztrálni szeretne, töltse ki a regisztrációs lapot a http://szerelkezzfel.wavin.hu oldalon. Adja meg a további szükséges adatokat (telefonszám, vállalkozás neve, munkakör, vállalkozás postacíme, adószáma, irányítószám és város), valamint azt, hogy milyen Wavin termékeket használ.

d, Online regisztráció esetén a sikeres regisztrációról a rendszer automatikus e-mailt küld a Játékosnak. Az egyedi kódot tartalmazó szórólapot vagy e-mailt a játékos köteles megtartani az ajándék kézhez vételéig, mivel ezzel igazolhatja az ajándékra jogosultságát.

4.2.2. Offline regisztráció

a, Keresse fel a http://szerelkezzfel.wavin.hu oldalon található térképen megjelölt részt vevő üzletek valamelyikét, és kérjen egy Szerelkezz fel! promóciós szórólapot, ami az ajándéktól függően lehet egyedi kóddal ellátott és egyedi kód nélküli. Minden kód csak egyszer vesz részt a Játékban.

b, Töltse ki a szórólapon található űrlapmezőket, és adja meg a kért adatokat (név, e-mail cím, telefonszám, vállalkozás neve, munkakör, vállalkozás postacíme, adószám, irányítószám és város), valamint azt, hogy milyen Wavin termékeket használ.

c, Egyedi kódos regisztrációs lap esetén, a szórólapon található alsó, perforált részt válassza le, azt tartsa meg, mert szükség esetén az azon szereplő egyedi kóddal igazolhatja későbbiekben az ajándékra való jogosultságát. A szórólap felső, adataival kitöltött részét adja le az üzletben. Kód nélküli szórólap esetén kitöltés után dobja a szórólapot a gyűjtődobozba.

d, Egyedi kód nélküli regisztrációs lap esetén, töltse ki az adatait és a lapot adja le az üzletben.

e, A sikeres regisztrációról a rendszer automatikus e-mailt küld a Játékosnak. Az egyedi kódot tartalmazó szórólapot vagy e-mailt a játékos köteles megtartani az ajándék kézhez vételéig, mivel ezzel igazolhatja az ajándékra jogosultságát, valamint köteles megtartani a vásárlást igazoló blokkot is, amit a Szervező elkérhet.

4.2.3. Ajándékok

A sikeres regisztrációt követően a Játékos, a vásárlás összegétől függően 1 vagy 2 db ajándékra jogosult az alábbi listából:

• 1 db Wavin frizbi (összesen 1300 db, a készlet nem bővíthető, az ajándékok kiosztása a készlet erejéig áll módunkban)

• 1 db 5.000 Ft értékű MOL Gift ajándék üzemanyag kártya (összesen 200 db, a készlet nem bővíthető, az ajándékok kiosztása a készlet erejéig áll módunkban)

5.000 Ft fölötti vásárlás esetén, illetve vásárlás nélküli (egyedi kód nélküli) online vagy offline regisztráció esetén 1 db Wavin frizbi kerül kiosztásra. (Offline regisztráció esetén, a helyszínen kapja meg az ajándékot a játékos, míg az online regisztrációt követően postai úton jut el az nyeremény a Játékoshoz)

25.000 Ft fölötti vásárlás esetén és (egyedi kódos) offline vagy online regisztrációt követően 1 db 5.000 Ft értékű MOL Gift ajándék üzemanyag kártya és 1 db Wavin frizbi kerül kiosztásra. (Offline és online regisztráció esetén is a regisztrációt követően postai úton jut el a nyeremény a Játékoshoz)

Az ajándékok kiosztása a pályázatok beérkezésének sorrendjében történik. Az ajándékok másra át nem ruházhatók, más termékre nem cserélhetők, kereskedelmi forgalomba nem hozhatók, semmilyen módon nem értékesíthetők tovább, illetve készpénzre nem válthatók. Az ajándékokhoz tartozó esetleges adófizetési kötelezettséget a Szervező vállalja.

4.2.4. Az ajándékok kézhez vétele

A Szervező az egyedi kód általi, illetve az egyedi kód nélküli online regisztráció utáni meghatározott ajándékot postai úton, juttatja el a Játékosnak.

A Szervező a Játékos részéről leadott regisztráció által (egyedi kódos vagy nem egyedi kódos) meghatározott ajándékot postai úton juttatja el a Játékos által a regisztráció során megadott postacímre. A nyeremények kiküldésére a regisztráció feldolgozását megkövetően, a játék lezárulta után kezdődik meg, vagyis 2018. november 30. után. A nyereményeket a Szervező saját költségére a megadott címre szállítja és átvételi elismervény ellenében átadja a nyertes részére. Sikertelen kézbesítés esetén a Szervező még egy alkalommal megkísérli a kiküldést, a csomag visszaérkezésétől számított 30 naptári napon belül.

A Játékosok a határidőn belül kötelesek együttműködni az ajándék átvételének érdekében. Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek nem tesznek eleget, és ennek következményeként az ajándék átvétele meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem róható fel. A Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét csak ezen a jogvesztő határidőn belül tudja biztosítani, ezt követően az ajándék nem vehető át, a Játékos az ajándékra való jogosultságát elveszíti. A nyereményhez tartozó, legfeljebb kétszeri postázási költséget a Szervező viseli, azonban minden egyéb felmerülő költség (pl. a nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költségei, utazáshoz útlevél igénylése, extra fő és extra szabadidős szolgáltatások igénybevétele a helyszínen) a Játékost terhelik. A Játékos hibájából adódó sikertelen kézbesítés esetén – ami adódhat pontatlan adatmegadásból, ami a kézbesítés helyszínén a kézbesítő sikeres kézbesítését meghiúsítja vagy egyéb okból – Szervező nem köteles a további kiküldési kísérletek költségét viselni. Ebben az esetben Játékos postai utánvéttel, a postázási költséget a kézbesítőnek megfizetve juthat ajándékához.

A Játékos nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

• alapos okkal feltehető, hogy több és/vagy hamis regisztrációs profillal játszott annak érdekében, hogy jogosulatlan előnyre tegyen szert;

• alapos okkal feltehető, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon befolyásolni próbálta;

• jelen Játékszabályzat bármely egyéb pontját megsérti.

Az ajándék meghatalmazott útján is átvehető. Meghatalmazott lehet minden cselekvőképes személy, aki képviseleti jogát teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, mind a meghatalmazó, mind a meghatalmazott által aláírt alakszerű (szabályos) meghatalmazással igazolja. A meghatalmazás kötelező alaki kelléke a benne szereplő személyek családi és utóneve, születési neve, anyja neve, születési helye és ideje, lakcíme, valamint adóazonosító jele és aláírása.

A Szervező az ajándékokkal kapcsolatos reklamációt csak azok átvételét követő 30 napon belül tud kezelni. A szabályosan postára adott ajándékok postai kézbesítésének elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

4.3. Vásárlás

A kampány során a Wavin Tigris családba tartozó eszközök vásárlása esetén, illetve a regisztrációs lap kitöltését követően lehetséges a játékban való részvétel.

5.000 Ft feletti vásárlás esetén, illetve (kód nélküli) online vagy offline regisztrációt követően egy 1 db Wavin Frizbi átvételére jogosult a játékos.

  1. 000 Ft feletti vásárlás esetén, illetve (egyedi kódos) online vagy offline regisztrációt követően 1db 5.000 Ft értékű MOL Gift üzemanyag kártya és 1 db Wavin Frizbi átvételére jogosult a játékos.

5. Adatvédelem

A Wavin „Szerelkezz fel!” promóció adatkezelési szabályzata a játék weboldalán is elérhető.

A jelen Játékban történő részvétellel kapcsolatos, online regisztrációval történő adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik, és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy

• a Szervező mint adatkezelő, és a Közreműködő Partnerek jogosultak a regisztráció során megadott személyes adatokat (név, e-mail cím, telefonszám, vállalkozás neve, munkakör, vállalkozás postacíme, irányítószám és város) a Játékkal összefüggésben kapcsolattartás és adminisztráció céljából, valamint marketingcélokra - a Játékos hozzájárulást visszavonó nyilatkozata kézhezvételéig – kezelni, illetve feldolgozni;

• a hírlevélre való regisztrációval a Játékosok hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező az adataikat saját adatbázisában tárolja, és őket rendszeresen e-mailben megkeresse hozzájárulásuk visszavonásáig;

• részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését. A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések, különösen a 2011. évi CXII. törvényben foglaltak megtartásával történik. Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, zárolását vagy helyesbítését a szerelkezzfel@wavin.com e-mail címen. Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat.


6. Vegyes rendelkezések

6.1. A Játékban való regisztrációval, illetve a Wavin Tigris K1 termék/termékek megvásárlásával a Játékosok elfogadják jelen Játékszabályzatot.

6.2. A Játékszabályzat elfogadásával a Játékos tudomásul veszi, hogy a honlap technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és Közreműködő Partnerei az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizárnak. A Szervező kizárja felelősségét minden, a weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások esetére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve bármely szervert ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak, nyereményeiket, nyertes/nem nyertes státuszukat stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

6.3. A Szervező nem vállal felelősséget a Játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatokból eredő következményekért és károkért. A Játékos által megadott adatok hiányosságából/hibájából (pl. hibás név vagy cím megadása stb.) fakadó eredménytelenségért, vagy az értesítés illetve az ajándék átadásának meghiúsulásért, illetve az ebből fakadó károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

6.4. A regisztrációkat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen manipulációt, tömegesen generált regisztrációk létrehozását, illetve a játékszabályzattal bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból.

6.5. Az átvett ajándékok másra át nem ruházhatók, készpénzre, illetve egyéb kedvezményre nem válthatók, kereskedelmi forgalomba nem hozhatók és semmilyen módon nem értékesíthetők tovább.

6.6. A Szervező illetve a Játék szervezésében részt vevő cégek egyike sem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt vagy jogi utat a részvétel során felmerülő esetleges hibákért, hiányosságokért, hibás működésért, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, ide nem értve azokat az eseteket, amelyekre nézve a felelősség a Ptk. alapján nem zárható ki.

6.7. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályt indokolt esetben bármikor megváltoztathassa, beleértve a Játék megszüntetését is.


Zsámbék, 2018. szeptember 15.

Wavin Hungary Kft.
A Szervező

SOK SIKERT KÍVÁNUNK!